Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Akutläge öppnar för unikt magasin

Foto på en jesusfigur som hänger på ett kors.
Kyrklig konst i Historiska museets magasin. Foto: Lovisa Dal

Konst samsas med arkeologi när Skissernas museum och Historiska museet ska flytta miljontals magasinerade skatter till ett öppet magasin vid Kunskapsstråket. Packningen pågår. Flytten kommer att göra de unika föremålen långt mer tillgängliga än de är i dag.

– Det blir en oerhörd vitamininjektion i synen på vårt materiella kulturarv och hur vi betraktar konst och arkeologi. Det är något helt nytt som universitetet skapar vad gäller möjligheter till interaktioner mellan besökare, studenter och forskare från olika discipliner. Jag har inte sett paralleller någon annanstans i Europa, säger Per Karsten, före­ståndare för Historiska museet.

Per Karsten och Annie Lindberg, tillförordnad föreståndare för Skissernas museum, menar att det nya magasinet är så mycket mer än förvaring. Det är ny forskningsinfrastruktur med platser för forskare, kontor, utrymme för undervisning, ateljéer för foto och konservering, verkstäder och öppna visningsbara ytor. Totalt rör det sig om 4000 kvadratmeter varav 2000 kvadratmeter magasin. Byggnaden ska vara helt klimatanpassad för att skydda skisser och arkeologiska före­mål. Planen är också en stor, välkomnande entré med mycket ljusinsläpp och plats att visa föremål.

Både Skissernas och Historiska museets samlingar växer år för år. Historiska museet kan inte neka utan måste ta emot arkeologiska föremål från södra Sverige, ett ansvar som enligt Per Karsten leder till att samlingarna växer med mellan 8 och 15 kubikmeter varje år. Flytten till det nya öppna magasinet är planerad till 2026–2027. Den nya byggnaden har en horisont på cirka 20 år. Efter det kan det behövas ännu mer utrymme.

Läs hela artikeln i tidningen LUM

Karta över stadsdel i Lund.
Kunskapsstråket går via universitetsområdet, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Ideon Science Park och Medicon Village. Illustration från Lunds kommuns webbplats.