Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En djupdykning i kanikernas kor

Foto på en man som håller föredrag i museal kyrkmiljö.
”Tappat och gömt i kanikernas kor” är namnet på Andreas Manhags projekt, som han nu får stipendium för att kunna ägna sig åt.

Hur såg den medeltida vardagen ut i domkyrkokoret? Andreas Manhag på Historiska museet får nu stipendium av Anders Althins Stiftelse för att ytterligare kartlägga just detta, utifrån det som hittades på 1830-talet när korstolarna skulle renoveras och flyttas.

Historiska museets antikvarie Andreas Manhag tilldelas 60 000 kronor för projektet ”Tappat och gömt i kanikernas kor. Nya upptäckter, rekonstruktion och omvärdering av ett världsunikt arkeologiskt fynd från Lunds domkyrkas korstolar”.

Syftet med projektet är att rekonstruera och analysera de medeltida föremål som påträffades under korstolarna i Lunds domkyrka år 1833. Fyndet av dessa föremål är unikt i sitt slag men har hittills inte varit känt i sin helhet framför allt på grund av att det tidigt delades upp på flera olika specialsamlingar. Bland föremålen finner man mynt, liturgiska föremål, skrivdon, handskrivna lappar men även mera aparta ting såsom en halv kortlek, tärningar, skor och amuletter.

Tack vare nyupptäckta och hittills okända dokument med detaljerad information om insamlandet av föremålen från korstolarna kan man nu få en fullständig bild av dessa. Genom denna nya information blir det även möjligt att knyta föremålen till enskilda korstolar och därmed till olika kategorier inom den kyrkliga hierarkin. Det nämligen känt att prelater, kaniker, korgossar etc. hade sina bestämda platser bland korstolarna. Ett studium av korstolsfynden från Lunds domkyrka kommer sålunda att kunna ge en unik bild av materiell kultur i en medeltida kyrklig miljö.

Anders Althins Stiftelse har sedan 1987 delat ut stipendier till minne av docent Carl-Axel Althins arkeologiska forskning som skedde åren 1939–1954. Stipendierna tilldelas framför allt förhistoriker eller medeltidsarkeologer som gör framstående insatser till främjande av den arkeologiska forskningen och företrädelsevis forskning i de gamla skånska landskapen.