Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digitalt material för skolor

Korta filmer om Uppåkra, anpassade till årskurs 4–6.

Hur vet vi vad som finns under marken? Och vad händer med de föremål som arkeologer hittar under en utgrävning? Här möter Historiska museets pedagog Maria Petersen fyra experter som berättar om detta, utifrån Nordens allra mest fyndrika plats: Uppåkra, en halvmil söder om Lund.

I Uppåkra, några kilometer söder om Lund i Skåne, ligger en av de mest fyndrika och intressanta arkeologiska bosättningarna i hela Norden. På en plats lika stor som Gamla Stan i Stockholm eller Lunds medeltida stadskärna fanns det ett jordagods i Uppåkra under järnåldern, från ungefär 100 år före Kristi födelse fram till 1000-talet i vår tideräkning.

Men hur kan vi veta vad som finns under marken i Uppåkra och vad händer med ett föremål efter en arkeologisk utgrävning? I den här filmserien får ni möta fyra experter som kan berätta mer om detta. Till varje avsnitt i filmserien finns en eller flera uppgifter som eleverna kan lösa i klassrummet. Filmserien kan med fördel användas som ett förberedande moment till visningar om järnåldern (årskurs 4–6), men det går också bra att använda materialet fristående.

Filmserie om Uppåkra

Den här filmserien har Historiska museet tagit fram och den innehåller fyra delar där du kan följa ett föremål från att det grävs upp ur jorden i Uppåkra, tills det går att se i museets järnåldersutställning.

För lärare

Filmserien är framförallt anpassad för elever i mellanstadiet och kan med fördel användas av lärare som ett förberedande moment inför ert besök. Det går att se alla delar som en film som är 35 min, men det går också att se dem som avsnitt.

Till varje avsnitt finns en uppgift som eleverna kan göra i klassrummet. Tre av avsnitten har en uppgift som antingen kan göras skriftligt eller muntligt, i helklass, i grupper eller enskilt. Ett av avsnitten har en kreativ uppgift där barnen ska rita. Om du som lärare väljer att göra uppgifterna får du gärna ta med dig elevernas svar och teckningar när ni kommer till museet.

Avsnitt 1: På jakt efter järnåldern – arkeologistudenten

I första avsnittet får Maria möta arkeologistudenten Björn. Han berättar om hur en utgrävning går till och om vad de har hittat i Uppåkra under den senaste utgrävningen. Björn visar Maria hur arkeologerna kan veta hur gammalt något är, men också hur man kan veta vad något är. Under utgrävningen berättar Björn om ett hus som har hittats. Vad kan huset lära oss om människorna som bodde i Uppåkra? Och tvättar man verkligen jord...?

Uppgift

I filmen visar Björn hur vi kan veta om hur gammalt något är och vi får se ett ben som exempel. Hur kunde Björn veta att benet var gammalt?

Vad hände med jorden som Björn tog med sig upp från hålet? Hittade han något spännande?

Avsnitt 2: På jakt efter järnåldern – forskaren

Efter en arkeologisk utgrävning behöver vi ta hand om fynden som hittats. Dessa kan berätta mer om människorna som levde i Uppåkra under järnåldern – men vad berättar de? I det här avsnittet får Maria träffa Mats som är professor i arkeologi och han berättar mer om fynden, men också om alla de hus som finns under marken.

Uppgift

I avsnittet beskriver Mats att Uppåkra var en viktig plats där det fanns flera gårdar som låg runt hövdingens hall. Nära hallen låg också ett tempel där man kanske kunde be till de olika gudarna. Rita en bild av hur du tror att Uppåkra har sett ut! Du får också gärna rita människorna som bodde i Uppåkra.

Avsnitt 3: På jakt efter järnåldern – konservatorn

I förra avsnittet visade Mats att en näbbfibula hade dykt upp under utgrävningen. För att vi ska kunna lära oss mer om den behöver den rengöras hos en konservator. Men vad är egentligen en konservator?

Uppgift

Lovisa berättar om hur man kan konservera olika saker. Ordet konservera betyder ju ”bevara”. I filmen får vi se olika exempel på föremål som Lovisa har konserverat, bland annat trä och metall. Hon nämner även att man konserverar mat. Varför konserverar vi mat? Kan du komma på exempel på mat som är konserverad?

Lovisa berättar också att hon tycker om när föremål är smutsiga och fortfarande har jord på sig. Varför gör hon det?

Avsnitt 4: På jakt efter järnåldern – antikvarien

Efter att Lovisa har rengjort näbbfibulan kan den visas upp på museet, men innan dess ska Olle visa oss runt i museets magasin. Här finns föremål från nästan hela Skåne. Varför visas inte alla upp på museet? Väl i museet visar Olle några av de mest spännande föremålen från Uppåkra och berättar om allt från smeden Völund till varför man skulle ha grisar på sin hjälm.

Uppgift

Olle berättar att arkeologer kan använda en metalldetektor för att hitta gamla föremål. Får vem som helst använda en metalldetektor?

I filmen får vi se en bild på en person som har en gris på sin hjälm. Det finns också en liten gris i museets utställning som kan ha suttit på en hjälm. Varför skulle man ha grisen på sin hjälm?

See a short teaser with English subtitles.

Ordlista

  • Arkeolog: En person som jobbar med att gräva fram gamla saker.
  • Lager: Jorden lägger sig i olika lager under tidens gång. Detta betyder att jorden bland annat kan få lite olika färg, ungefär som olika lager i en tårta. Detta kan arkeologer använda för att veta hur gammal något är.
  • Utgrävning: När arkeologer gräver efter gamla saker från förr kallas det för en utgrävning.
  • Fynd: Saker som hittats under en utgrävning. Det kan vara allt möjligt ifrån ben, till smycken eller ett svärd.
  • Universitet: En skola för vuxna där man kan lära sig olika yrken eller forska.
  • Professor: Lärare på universitetet.
  • Länsstyrelsen: Ansvariga för Skåne och kan ta beslut som gäller den skånska regionen, t.ex. om man får göra en utgrävning eller inte.
  • Fibula: En sorts spänne som fanns under järnåldern. Fungerar ungefär som broscher. Ett exempel visas i filmen.

Har du som lärare frågor om uppgifterna får du gärna kontakta maria [dot] petersen [at] luhm [dot] lu [dot] se (subject: Fr%C3%A5ga%20om%20digitalt%20skolmaterial%20Upp%C3%A5kra) (Maria Petersen).