Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning

Forskare och studenter har vanligtvis möjlighet att besöka Historiska museets samlingar för att studera föremål. Föremålen kan även lånas ut. Här kan du läsa mer om hur du gör.

Begränsad tillgänglighet
till Historiska museets magasin

”Öppna magasinet” – ett centrum för arkeologi och konst på Medicon Village beräknas stå inflyttningsklart 2026. Till dess kommer tillgängligheten till Historiska museets magasin vara begränsad, eftersom vi behöver packa och förbereda inför flytten.

Historiska museets 11 miljoner arkeologiska föremål, arkiv och konserveringsavdelning ska äntligen flytta till nya klimatsäkra och tillgänglighetsanpassade lokaler. Forskare, studenter och allmänhet kommer att kunna besöka ett toppmodernt magasin med såväl öppna visningsbara avdelningar som förbättrad digital infrastruktur.

För att nå dit behöver museets forskningsservice och låneverksamhet stängas ned under några år med början januari 2023. Vi hoppas på förståelse för detta avbrott i servicen. Museet på Kraftstorg är naturligtvis öppet under perioden.

Museer och institutioner som redan lånat material av Historiska museet kommer vid behov att beviljas förlängning under flyttperioden. Inlämning av arkeologiskt material kan fortsätta som vanligt.

Besöka samlingarna för att forska

Som forskare och student har du möjlighet att studera föremål ur våra samlingar och ta del av kataloger och arkivhandlingar. För att ditt besök ska ge bästa möjliga utbyte, samtidigt som kravet på samlingarnas ordning och föremålens säkerhet inte eftersätts, skall besöket planeras enligt följande:

  • Ta kontakt i god tid, senast en månad innan ditt planerade besök. Magasinet har öppet kontorstid under terminstid, övriga tider håller vi öppet efter överenskommelse.
  • Förbered dina uppgifter väl genom att göra en lista med så fullständiga uppgifter som möjligt (inventarienummer, proveniens m.m.) över de föremål du önskar titta på.
  • Skicka listan, gärna via e-post, till magasinsansvarig, som sedan kontaktar dig.

Hur snart vi kan ta emot dig beror på det listade materialets omfattning och personalens arbetsbelastning.

Historiska museet tillämpar grundregeln att endast ansvarig museipersonal har tillträde till de arkeologiska magasinen. För besökande forskare finns särskilda studierum. Du har tillgång till studierummet under kontorstid. Det material du vill studera tas fram vid eller inför besöket, beroende på omfattning.

Vill du fotografera föremål ur våra samlingar i samband med ditt besök måste du söka fototillstånd.

Blanketten kan du ladda ned här. (PDF, 121 kilobyte, öppnas i nytt fönster).

Forskarlån

För att lån ska beviljas måste anhållan inkommit minst en månad före den aktuella lånetidens början. Beslut om utlån tas vid påföljande museinämndsmöte i ordningsföljd efter anhållans ankomstdatum. Museinämnden håller möte varannan onsdag varje månad. Innan föremålen lämnas ut måste de påskrivna lånehandlingarna vara oss tillhanda. I lånebeslutet framgår vilka försäkringsvärden som satts på respektive föremål. Föremålen ska garanteras en säker förvaring i låsta och brandsäkra utrymmen.

Provtagning kan utföras efter godkännande från Historiska museet vid Lunds universitet. Färdiga prov, exempelvis tunnslip, ska i förekommande fall förvaras i ett provarkiv hos den ansvariga institutionen och provresultatet ska återrapporteras till Historiska museet vid Lunds universitet.

Forskarlån är avgiftsfria men eventuella transportkostnader betalas av låntagaren. Utlåningstiden är högst 6 månader. Önskas lånet förlängas ska anhållan inkommit senast en månad innan lånetidens utgång. Påminnelseavgift utgånget lån: 1 500 kronor per lån och påminnelsetillfälle.

Låneförfrågan ska sändas via e-post till Museinämnden:
museinamnd [at] luhm [dot] lu [dot] se

Eller via brev med adress:
Historiska museet vid Lunds universitet, Museinämnden, Krafts torg 1, 223 50 LUND.

Provtagning

Blankett för dig som vill ta prover på föremål i museets samlingar, PDF, 160 kB, öppnas i ett nytt fönster.

Kontakt

Museinämnden, museinamnd [at] luhm [dot] lu [dot] se

In English: Information on limited access to the repository

The Historical Museum’s 11 million archaeological objects, archives, and conservation department will eventually move to new climate-proof and accessible premises. Researchers, students, and the general public will be able to visit a state-of-the-art repository with open display areas as well as improved digital infrastructure.

To get there, the museum’s research facilities and lending services will have to be shut down for a few years, starting in January 2023. We hope for your understanding of this service interruption. The Museum at Kraftstorg will of course be open during this period.

Museums and institutions that have already lent material from the Historical Museum will be granted extensions during the relocation period, if necessary. The submission of archaeological material can continue as usual.