Forskning

Forskare och studenter har möjlighet att besöka Historiska museets samlingar för att studera föremål. Föremålen kan även lånas ut. Här kan du läsa mer om hur du gör.

Besöka samlingarna för att forska


Som forskare och student har du möjlighet att studera föremål ur våra samlingar och ta del av kataloger och arkivhandlingar. För att ditt besök ska ge bästa möjliga utbyte, samtidigt som kravet på samlingarnas ordning och
föremålens säkerhet inte eftersätts, skall besöket planeras enligt följande:

  • Ta kontakt i god tid, senast 1 månad innan ditt planerade besök. Magasinet har öppet kontorstid under terminstid, övriga tider håller vi öppet efter överenskommelse.
  • Förbered dina uppgifter väl genom att göra en lista med så fullständiga uppgifter som möjligt (inventarienummer, proveniens m.m.) över de föremål du önskar titta på.
  • Skicka listan, gärna via e-post, till magasinsansvarig, som sedan kontaktar dig.

Hur snart vi kan ta emot dig beror på det listade materialets omfattning och personalens arbetsbelastning.

Historiska museet tillämpar grundregeln att endast ansvarig museipersonal har tillträde till de arkeologiska magasinen. För besökande forskare finns särskilda studierum. Du har tillgång till studierummet under kontorstid. Det material du vill studera tas fram vid eller inför besöket, beroende på omfattning.

Vill du fotografera föremål ur våra samlingar i samband med ditt besök måste du söka fototillstånd. Blanketten kan du ladda ned här. (PDF, 121 kilobyte, öppnas i nytt fönster).

Forskarlån


För att lån ska beviljas måste anhållan inkommit minst en månad före den aktuella lånetidens början. Beslut om utlån tas vid påföljande museinämndsmöte i ordningsföljd efter anhållans ankomstdatum. Museinämnden håller möte varannan onsdag varje månad. Innan föremålen lämnas ut måste de påskrivna lånehandlingarna vara oss tillhanda. I lånebeslutet framgår vilka försäkringsvärden som satts på respektive föremål. Föremålen ska garanteras en säker förvaring i låsta och brandsäkra utrymmen.

Provtagning kan utföras efter godkännande från Historiska museet vid Lunds universitet. Färdiga prov, exempelvis tunnslip, ska i förekommande fall förvaras i ett provarkiv hos den ansvariga institutionen och provresultatet ska återrapporteras till Historiska museet vid Lunds universitet.

Forskarlån är avgiftsfria men eventuella transportkostnader betalas av låntagaren. Utlåningstiden är högst 6 månader. Önskas lånet förlängas ska anhållan inkommit senast en månad innan lånetidens utgång. Påminnelseavgift utgånget lån: 1 500 kronor per lån och påminnelsetillfälle.

Låneförfrågan ska sändas via e-post till antikvarie Anders Ohlsson,

anders [dot] ohlsson [at] luhm [dot] lu [dot] se

Eller via brev med adress:

Historiska museet vid Lunds universitet, Museinämnden, Krafts torg 1, 223 50 LUND.

Provtagning

Om du vill ta prover på föremål i museets samlingar ska du fylla i och skicka in den här blanketten. PDF, 160 kB, öppnas i ett nytt fönster.

Kontakt

Anders Ohlsson

Antikvarie, huvudansvarig för magasinet

anders [dot] ohlsson [at] luhm [dot] lu [dot] se

+46 46 222 85 99