Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lån

Lån av föremål från Historiska museet vid Lunds universitet.

Vem får låna?

Historiska museet vid Lunds universitet beviljar lån till nationella och internationella statliga museer, läns- och regionmuseer, kommunala museer, universitetsinstitutioner och undantagsvis andra institutioner och företag. Läns,- kommun- och regionmuseer kan efter särskild överenskommelse stå som garant för mindre institutioner och föreningar. Svenska kyrkans församlingar kan också stå som låntagare.

Villkor för lån

Låneansökan måste alltid undertecknas av institutions- eller museichef.

För att få lån beviljat måste låntagaren redogöra för:

 • lånets ändamål
 • lånetid
 • transport
 • lokalens säkerhet och klimat

Om inget annat överenskommes sker alla föremålstransporter med Historiska museets tjänstemän. Kostnader för transport och eventuell kurir betalas av låntagaren.

Handläggnings- och utlåningstid

För att lån ska beviljas måste anhållan inkommit minst tre månader före den aktuella lånetidens början. Inför beslut görs en kontroll av föremålets kondition. Beslut om utlån tas vid påföljande museinämndsmöte i ordningsföljd efter anhållans ankomstdatum. Museinämnden håller möte första onsdagen varje månad. Innan föremålen lämnas ut måste de påskrivna lånehandlingarna vara oss tillhanda. I lånebeslutet framgår vilka försäkringsvärden som satts på respektive föremål.

Historiska museet lånar som regel inte ut föremål till permanentutställningar. Utlåningstiden sätts normalt till ett och som längst till två år. Lånet kan i vissa fall förlängas. Anhållan om förlängning ska ha inkommit senast en månad innan lånetidens slut. Föremål får enbart hanteras av behörig personal.

Låneavgifter

Lån till nationella utställningar

Administrativ avgift: 1 500 SEK. 200 SEK per föremål eller fyndenhet

Påminnelseavgift för utgånget lån: 1500 SEK per lån och påminnelsetillfälle

Eventuella tillkommande kostnader:

 • omkonservering
 • montering
 • tillståndsbedömning och packning
 • besiktning
 • transport om den ombesörjes av Historiska museet

Lån till internationella utställningar

Administrativ avgift: 2 500 SEK. 300 SEK per föremål eller fyndenhet.

Påminnelseavgift för utgånget lån: 2 500 SEK per lån och påminnelsetillfälle.

Eventuella tillkommande kostnader:

 • omkonservering
 • montering
 • tillståndsbedömning och packning
 • besiktning
 • transport om den ombesörjes av LUHM

Låneförfrågan ska sändas via e-post till Museinämnden, museinamnd [at] luhm [dot] lu [dot] se, alternativt via brev: 
Historiska museet vid Lunds universitet, Museinämnden, Krafts torg 1, 223 50 Lund.

Våra öppettider

Tisdag–söndag: 12:00–17:00
Onsdag: 12:00–20:00
Måndag: stängt

Observera: Etnografiska salen och Domkyrkomuseum är tyvärr stängda för ombyggnad. Vi erbjuder därför just nu fri entré till museet.

Kontakt: +46 46 222 79 44 eller info [at] luhm [dot] lu [dot] se

Kontakt

Museinämnden, museinamnd [at] luhm [dot] lu [dot] se