Lån

Lån av föremål från Historiska museet vid Lunds universitet.

Vem får låna?

Historiska museet vid Lunds universitet beviljar lån till nationella och internationella statliga museer, läns- och regionmuseer, kommunala museer, universitetsinstitutioner och undantagsvis andra institutioner och företag. Läns,- kommun- och regionmuseer kan efter särskild överenskommelse stå som garant för mindre institutioner och föreningar. Svenska kyrkans församlingar kan också stå som låntagare.

Villkor för lån

Låneansökan måste alltid undertecknas av institutions- eller museichef.

För att få lån beviljat måste låntagaren redogöra för:

 • lånets ändamål
 • lånetid
 • transport
 • lokalens säkerhet och klimat

Om inget annat överenskommes sker alla föremålstransporter med Historiska museets tjänstemän. Kostnader för transport och eventuell kurir betalas av låntagaren.

Handläggnings- och utlåningstid

För att lån ska beviljas måste anhållan inkommit minst tre månader före den aktuella lånetidens början. Inför beslut görs en kontroll av föremålets kondition. Beslut om utlån tas vid påföljande museinämndsmöte i ordningsföljd efter anhållans ankomstdatum. Museinämnden håller möte första onsdagen varje månad. Innan föremålen lämnas ut måste de påskrivna lånehandlingarna vara oss tillhanda. I lånebeslutet framgår vilka försäkringsvärden som satts på respektive föremål.

Historiska museet lånar som regel inte ut föremål till permanentutställningar. Utlåningstiden sätts normalt till ett och som längst till två år. Lånet kan i vissa fall förlängas. Anhållan om förlängning ska ha inkommit senast en månad innan lånetidens slut. Föremål får enbart hanteras av behörig personal.

Låneavgifter

Lån till nationella utställningar

Administrativ avgift: 1 500 SEK. 200 SEK per föremål eller fyndenhet

Påminnelseavgift för utgånget lån: 1500 SEK per lån och påminnelsetillfälle

Eventuella tillkommande kostnader:

 • omkonservering
 • montering
 • tillståndsbedömning och packning
 • besiktning
 • transport om den ombesörjes av Historiska museet

Lån till internationella utställningar

Administrativ avgift: 2 500 SEK. 300 SEK per föremål eller fyndenhet.

Påminnelseavgift för utgånget lån: 2 500 SEK per lån och påminnelsetillfälle.

Eventuella tillkommande kostnader:

 • omkonservering
 • montering
 • tillståndsbedömning och packning
 • besiktning
 • transport om den ombesörjes av LUHM

Låneförfrågan ska sändas via e-post till Museinämnden, museinamnd [at] luhm [dot] lu [dot] se, alternativt via brev: 
Historiska museet vid Lunds universitet, Museinämnden, Krafts torg 1, 223 50 Lund.

Våra öppettider

Just nu håller tyvärr museet helt stängt fram till 2 december med hänvisning till den ökande smittspridningen i Skåne. Vi beklagar detta!

Efter 2 december: tisdag–söndag: 12:00–17:00
Måndag: stängt

Observera: Kuriosakabinettet är tyvärr stängt för ombyggnad – ny utställning öppnar under 2021.

Kontakt: +46 46 222 79 44 eller reception [at] luhm [dot] lu [dot] se

Kontakt

Museinämnden, museinamnd [at] luhm [dot] lu [dot] se