Tjänster

Myntbestämning

På Historiska museet utförs bestämning av arkeologiskt funna mynt från Skåne. Bestämning av mynt tillhörande privatpersoner kan även utföras efter överenskommelse.

Kontakt:

Gitte Ingvardson, numismatiker

+46 46 222 98 61

Gitte [dot] Ingvardson [at] luhm [dot] lu [dot] se

Ostelogisk analys

Som ett led i Historiska museets ansvar för fyndomhändertagande kan osteologiska analyser utföras. Beroende på material kan artbestämning, kvantifiering, könbedömning, bestämning av dödsålder, kroppsstorlek, patologier och så vidare ge information om människors liv, levnadsförhållanden, trosföreställningar och förhållningssätt till djuren. Som en del av Lunds universitet har Historiska museet en unik tillgång till utbyte med de främsta inom de akademiska ämnena, ett omfattande underlag av referensmaterial, litteratur samt äldre rapporter vilket garanterar analyser av hög kvalitet.

Kontakt:

Erika Rosengren, osteolog

+46 46 222 79 07

Erika [dot] Rosengren [at] luhm [dot] lu [dot] se

Illustration

Forskning visar att kunskap lättast förmedlas genom användningen av bilder. Illustrationer kan återge och framhäva form och detaljer på ett sätt som i många fall överträffar såväl språk som fotografier. Det krävs expertkunskap inom aktuella ämnen för att på ett korrekt sätt avgöra vad som är av vikt att visa. Historiska museet producerar detaljerade och exakta vetenskapsillustrationer i blyerts, tusch eller det medium som är lämpligast för individuella föremål.

Kontakt:

Erika Rosengren, illustratör

+46 46 222 79 07

Erika [dot] Rosengren [at] luhm [dot] lu [dot] se

Våra öppettider

Just nu håller tyvärr museet helt stängt fram till 2 december med hänvisning till den ökande smittspridningen i Skåne. Vi beklagar detta!

Efter 2 december: tisdag–söndag: 12:00–17:00
Måndag: stängt

Observera: Kuriosakabinettet är tyvärr stängt för ombyggnad – ny utställning öppnar under 2021.

Kontakt: +46 46 222 79 44 eller reception [at] luhm [dot] lu [dot] se