Personal

Vi som arbetar på Historiska museet vid Lunds universitet

Museiledning

Per Karsten, museichef. Nås via epost: per [dot] karsten [at] luhm [dot] lu [dot] se – eller genom receptionen tisdag–fredag klockan 11–16

Sofia Cinthio, biträdande museichef. Ansvarig för medeltida kyrklig konst. +46 46 222 79 41, sofia [dot] cinthio [at] luhm [dot] lu [dot] se

Administration

Lizette Larsson, enhetsadministratör, +46 46 222 97 61, lizette [dot] larsson [at] luhm [dot] lu [dot] se

Helena Klein, arkivarie. +46 46 222 82 30, helena [dot] klein [at] luhm [dot] lu [dot] se

Reception

Reception: +46 46 222 79 44, reception [at] luhm [dot] lu [dot] se

Maria Petersen, receptionist. +46 46 222 47 11, maria [dot] petersen [at] luhm [dot] lu [dot] se

Bokningar och evenemang

Anna Malinowski, husintendent. +46 46 222 95 09, anna [dot] malinowski [at] luhm [dot] lu [dot] se

Kommunikation, press och marknadsföring

Evelina Lindén, kommunikatör. +46 70 481 91 21, evelina [dot] linden [at] luhm [dot] lu [dot] se

Museipersonal

Olle Andersson, antikvarie järnålder, museitekniker. +46 46 222 40 64, olle [dot] andersson [at] luhm [dot] lu [dot] se

Jenny Bergman,  antikvarie bronsålder, magasinsansvarig, ansvarig för anatomiska samlingen. +46 46 222 47 18, jenny [dot] bergman [at] luhm [dot] lu [dot] se

Lovisa Dal, konservator, arkeologiskt material och frystorkning. +46 46 222 48 33, lovisa [dot] dal [at] luhm [dot] lu [dot] se

Nadine Huth, konservator. +46 46 222 47 12, nadine [dot] huth [at] luhm [dot] lu [dot] se

Gitte Ingvardson, antikvarie myntsamling, numismatiker. gitte [dot] ingvardson [at] luhm [dot] lu [dot] se

Maria Jensen, konservator. +46 46 222 97 16, maria [dot] jensen [at] luhm [dot] lu [dot] se

Joen Leffler, antikvarie stenålder. +46 46 222 47 27, joen [dot] leffler [at] luhm [dot] lu [dot] se

Andreas Manhag, antikvarie medeltid, kyrkoarkivet. +46 46 222 40 81, andreas [dot] manhag [at] luhm [dot] lu [dot] se

Erika Rosengren, tjänstledig doktorand, antikvarie.

Jerry Rosengren, antikvarie, huvudansvarig för järnålderssamlingen. 072-220 88 98, jerry [dot] rosengren [at] luhm [dot] lu [dot] se