Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medverkande

De deltar i forskningsprojektet ”Döden på Vipeholm”

Svartvitt foto av Elin Bommenel

Elin Bommenel är lektor i Service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Där undervisar hon om health management samt om vetenskapsteori, samhällsvetenskapliga metoder och forskningsetik. Elin arbetar centralt på Lunds universitet med akademisk hederlighet och på sin fakultet med pedagogiska frågor. Hennes avhandling Sockerförsöket (2006) undersökte kariesexperimenten på Vipeholm med fokus på hur politisk och vetenskaplig legitimitet och trovärdighet skapas.

Hennes forskning är sedan dess inriktad på praktik som skapar legitimitet och trovärdighet inom tjänstesektorn och inom universitet. I vården möter tjänstesektorn universitetssektorn. I sitt senaste projekt Döden på Vipeholm (2020–2024) fokuserar hon arbetet inom vården av ”svårskötta obildbara sinnesslöa” som möjliggjorde eller omöjliggjorde eutanasi (barmhärtighetsmord) på 200 patienter 1941–1943.

Foto på Kristina Engwall.

Kristina Engwall arbetar som lektor i socialt arbete på CESAR, Centrum för socialt arbete, vid Uppsala universitet. Hennes avhandling i historia handlade om Västra Marks sjukhus som inrättades parallellt med Vipeholms sjukhus och tog emot ”asociala och imbecilla” kvinnor. Därefter har hon forskat om funktionshinder i vår samtid, främst om personer med intellektuell funktionsnedsättning. Frågorna har spänt från barnfrihet till boende.

I mer än tio års tid har Kristina Engwall arbetat på kommunala forsknings- och utvecklingsenheter med praktiknära forskning. Frågorna utgår från verksamheterna och resultaten ska användas av personalen för att ytterst gynna brukarna. Det är ett viktigt perspektiv som hon tar med sig in i Vipeholmsprojektet. 

Foto på Anna Tunlid, fotograferad av Tove Smeds.
Anna Tunlid. Foto: Tove Smeds

Anna Tunlid disputerade 2004 på en avhandling om genetikens etablering och utveckling i Sverige. Hennes forskningsintressen rör de moderna biovetenskapernas och biomedicinens historia, miljöhistoria samt medicinsk humaniora. Hon har särskilt intresserat sig för olika aspekter av genetikens utveckling, från tillämpningar inom växtförädling och rasbiologi under tidigt 1900-tal till dagens diskussioner om den nya gentekniken CRISPR/Cas9. Under senare tid har hennes forskning bland annat rört framväxten av medicinsk genetik och genetisk rådgivning och vägledning, samt den offentliga debatten om fosterdiagnostikens utveckling. Inom detta område har hon intresserat sig för hur genetisk kunskap och nya medicinska teknologier har påverkat föreställningar om sjukdom, funktionsvariationer och livskvalitet, men också människors förutsättningar att göra reproduktiva val.

Foto på Malin Appelquist
Malin Appelquist. Foto: Daniel Andersson

Malin Appelquist är specialistläkare i psykiatri sedan 2013. Hon arbetar deltid kliniskt som överläkare på psykiatriska kliniken i Kristianstad, där hon även är studierektor för ST-läkarna (blivande specialister) i psykiatri. Hennes avhandling Insania Simplex (2019) baserades på gamla journaler från Kristianstads lasarett, sinnessjukjournaler, samt delvis journaler från Lunds hospital runt förra sekelskiftet. Detta för att kartlägga hur den psykiska ohälsan såg ut vid denna tiden i Kristianstadstrakten. Avhandlingen var tvärvetenskaplig med ett empiriskt fokus för att studera diagnostik, vårdtider, behandling och dess resultat. De drygt 500 patienterna i studien följdes även upp i kyrkoböckerna för att kartlägga livslängd samt dödsorsak utifrån diagnos. 

Idag forskar Malin Appelquist på deltid vid IKVL (psykiatri) med ett projekt som ska kartlägga hur psykiatrin utvecklades i Sverige under första delen av 1900-talet, med fokus på Lund. 

Bild på Evelina Lindén
Evelina Lindén är forskningsprojektets kommunikatör och presskontakt.

Evelina Lindén är forskningskommunikatör på Lunds universitet. Efter tio år som journalist sadlade hon om till kommunikation, och sedan 2007 arbetar hon inom akademin med att bland annat få spridning för forskningsresultat. Hälften av sin tid tillbringar hon på Lunds tekniska högskola, och hälften på det strategiska forskningsområdet NanoLund, där hon bland annat arbetar med webb, text, bild och press.

Kontakt

Evelina Lindén
evelina [dot] linden [at] lth [dot] lu [dot] se
070-481 91 21