Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Peder Winstrups mumie – en unik tidskapsel från 1600-talet

Peder Winstrup var den siste danske biskopen i Lund, och den förste svenske. Han var också initiativtagaren till att grunda ett universitet i staden. Sedan Winstrups död 1679 har han vilat i Domkyrkan, men 2013 beslutade Domkyrkoförsamlingen att kroppen skulle begravas på kyrkogården istället. Historiska museet tog då initiativet till att utföra en vetenskaplig undersökning av Winstrups kvarlevor.

 

Lundabiskopen Peder Winstrup (1605–1679) var en företagsam man med höga värdsliga och andliga ambitioner, kluven i striden mellan Sverige och Danmark. Hans bakgrund var imponerande: teologie doktor, professor i fysik och filosofi, hovpredikant hos danske kungen, pionjär i boktryckarbranschen, arkitekt och papperstillverkare.

Initiativtagare till Lunds universitet

År 1658, i samband med svenskarnas erövring av Skåne, avlade kung Karl X Gustaf ett besök i Lund hos den danske biskopen Peder Winstrup. Biskopen passade på att övertyga kungen om nyttan av att grunda ett universitet i staden. Förslaget föll i god jord och Winstrup adlades kort därefter.

Åtta år senare stiftades Lunds universitet. Peder Winstrup var biskop i Lund under 41 år. De sista två åren var han sängliggande i sitt residens i Kungshuset. Han dog i december 1679 och begravdes i Domkyrkan januari 1680.

Upptäckten av mumien

Ett tvärvetenskapligt projekt initierades av Historiska museet 2013 till följd av att Domkyrkan då fått tillstånd att flytta biskopens kvarlevor för att begrava honom på Norra kyrkogården. I november 2013 öppnades kistan i kryptan. Vi kunde konstatera att Winstrups kropp var ytterst välbevarad. December 2014 utfördes en CT-scanning på Skånes Universitetssjukhus i Lund. En sensationell upptäckt var att de inre organen visade sig vara bevarade. Kroppen var lufttorkad – en naturlig mumifieringsprocess.

Han var dessutom inte ensam i kistan. Väl undangömd i risbädden under biskopens fötter påträffades ett fem till sex månader gammalt inlindat foster. Winstrups mumie är en av de bäst bevarade kropparna från 1600-talets Europa. Hans kvarlevor utgör ett unikt medicinhistoriskt arkiv för kunskapen om 1600-talsmänniskans livsvillkor och hälsa. Möjligheten att även parasiter och bakterier kan finnas kvar gör analysarbetet mycket spännande.

Fynd i kistan

Peder Winstrups begravningsdräkt, bestående av mössa och ärmar av silkessammet, kraghandskar och broderade linneskjortor, avspeglar hans status som biskop och adelsman. Winstrup vilar på en madrass och kudde fyllda med växtmaterial, bl.a. humle, isop, lavendel, och enbär. På botten av kistan ligger en risbädd, bestående av bl.a. mynta och malörtssläktingar. Bland växterna finns dessutom ett mycket omfattande insektsmaterial bevarat.
Projektet syftar till att med hjälp av Peder Winstrups kvarlevor spegla livet i Lund under 1600-talet. Här förenas universitetets discipliner i ett brett samarbete som kommer att presenteras under universitetets jubileumsår 2017 i form av artiklar, böcker, utställningar och stadsvandringar. Den 11 december 2015 återlämnades kroppen till Domkyrkan.

Undersökningarna av kistan och kroppen har rönt stort internationellt intresse i media. 400 miljoner människor vet idag vem biskopen var och våra Youtube-filmer har fått närmare 1 miljon visningar.

Projektet har finansierats av Crafoordska stiftelsen, Thora Ohlssons stiftelse, Birgit & Sven-Håkan Ohlssons stiftelse samt Johanssons begravningsbyrå.