Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighet

Historiska museet är utrustat med toalett för funktionshindrade samt hiss.

För funktionshindrade personer med särskilt parkeringstillstånd finns det plats cirka 20 meter från museets entré.

Övergången till Domkyrkomuseet är tyvärr ännu inte anpassad för rörelsehindrade, men en hiss håller på att byggas på domkapitelgården och när utställningen öppnar igen kommer den att vara fullt tillgänglig.

Tillgänglighet för www.lu.se

Sektionen Kommunikation vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta info [at] luhm [dot] lu [dot] se (subject: Tillg%C3%A4nglighetsproblem) (Maria Petersen).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Formulär för anmälan om bristande tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet – digg.se

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Läsbarheten och förståelsen för webbplatsens innehåll kan i vissa fall påverkas negativt på grund av någon av följande brister:

Bild, ljud och film

 • Bilder kan ha ofullständig eller otydlig alternativtext.
 • Bilder kan sakna förklarande text.
 • Poddar kan sakna textversion.
 • Filmer kan vara otextade eller har inbränd text.

Text, struktur och länkar

Text

 • Webbsidor kan innehålla onödigt svårt språk.
 • Rubriker på sidor, stycken och boxar kan vara otydligt utformade.
 • Textspalter kan vara bredare än vad som rekommenderas för god läsbarhet.
 • Relevant språkkodning kan saknas.

Struktur

 • Webbplatsens menystruktur kan brista i logik.
 • Sidor kan ha otydlig struktur och disposition.
 • Sidor kan innehålla avsteg från korrekt rubrikstruktur.
 • Numrerade punktlistor kan förekomma i sammanhang som inte beskriver en process.

Länkar

 • Länktexter kan vara otydliga eller missvisande.
 • Länktexter kan utgöras av en URL.
 • Länkar kan leda vidare till extern webbplats utan förvarning i länktexten.
 • Flera länktexter på samma sida kan ha likartad eller samma inledning.

Dokument och formulär

 • På webbplatsen finns ett antal dokument – främst PDF-er – och formulär som inte är tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi låter kontinuerligt oberoende experter tillgänglighetsgranska webbplatsen med avseende på teknik, pedagogik och innehåll, och använder granskningsrapporten som underlag för löpande förbättringar på webbplatsen. Senaste granskningen gjordes av Funka hösten 2020. I arbetet med webbplatsen använder vi verktyg för kvalitets- och tillgänglighetsgranskningar. Redaktionen gör även egna, återkommande stickprovskontroller av webbplatsens innehåll.

Senast uppdaterad

Webbplatsen publicerades den 30 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 februari 2022.

Våra öppettider

September-maj

Onsdag–söndag: 12:00–16:00
Måndag–tisdag: stängt

Juni-augusti

Tisdag–söndag: 12:00–17:00
Måndag: stängt

Observera: Domkyrkomuseum är tyvärr stängt för ombyggnad. 

Kontakt: +46 46 222 79 44 eller info [at] luhm [dot] lu [dot] se