Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

De samiska kvarlevorna

Forskning på samiska kvarlevor tillåts inte utan att kontakt med Sametinget är etablerad. Följande information finns om de samiska kvarlevorna i den anatomiska samlingen:

Sverige

Proveniens: Jämtland, Handöls lappmark
Årtal: okänt
Status: kalvarium av kvinna
Accession: gåva (Anders Retzius)
Reg.nr: B:I:013 (80)
Kommentar: text på lappkort: ”No 80. Cranium af en lappflick från Handöls Lappmark”. ”Säkerligen det af prof. Florman i hans anatomi beskrifna kraniet, som är skänkt av professor Anders Retzius”. C.M.F. (C.M.F. = Carl Magnus Fürst)

Proveniens: Lycksele lappmark
Årtal: 1864
Status: kranium av kvinna, 28 år
Namn: Maria Grann
Accession: enligt lag
Reg.nr: B:I:015 (82)
Kommentar: uppgift i lösbladskatalog: ”Cranium af ogifta lappflickan Maria Grann, född i Lycksele Lappmark 1836, död å Lunds Lazarett 1864. Preparat af C.F. Naumann”.

Proveniens: okänd
Årtal: okänt
Status: kalvarium av kvinna (?)
Accession: okänd
Reg.nr: B:I:016 (Mus.zool. 9)
Kommentar: text på högra sidan av hjässan: ”Lapp-quinna af Hagströmer”.

Proveniens: Lappland, Arjeplog
Årtal: 1852
Status: kranium av man
Accession: gåva
Reg.nr: B:I:017 (Mus.zool. 42)
Kommentar: text på hjässa: ”Lapp från Arjeplog 1852 af kand. Waldenström”.
Denna kvarleva är återlämnad till Arjeplog den 9 september 2022.

Proveniens: Västerbotten, Lycksele/Norska Vapsten
Årtal: 1832
Namn: Johan Andersson Giggoje Juff
Accession: gåva
Reg.nr: B:I:014 (81)
Kommentar: katalogkort:
“No 81 Cranium af Lappman. Gåfva af Professor Zetterstedt”
Denna kvarleva saknas. Se mer information i rapporten "Samiska mänskliga kvarlevor och gipsavgjutningar i Lunds universitets anatomiska samling".

Proveniens: Norrbotten, Luleå
Årtal: 1875
Status: kalvarium av man
Accession: okänd
Reg.nr: B:I:085 (1484i)
Kommentar: text på vänster del av hjässan: ”Från Luleå november 1875.”. Avbildad i Gaston Backmans ”Människoraserna”, Stockholm 1935 sid. 175.

Proveniens: Norrbotten, Luleå
Årtal: 1875
Status: kranium av man
Accession: okänd
Reg.nr: B:I:085 (1484j)
Kommentar: text på höger del av hjässan: ”Från Luleå november 1875”. Text på lappkort ”Professor Sven Nilssons fornsamlingar”.

Norge

Proveniens: Ostfinnmarken, Varangerfjorden
Årtal: okänt
Status: skelett (monterat) av kvinna
Accession: inköp
Reg.nr: A:5 (1278)
Kommentar: text lappkort: ”Skelett av Lapp ♀, funnet i en hednisk grav vid Varangerfjorden i Ostfinnmarken, inköpt genom prof. Jacob Heiberg af Herr A.G. Nordvi i Kristiania för 100 kr. Å skelettet saknas Manubrium sterni, os coyg. på högra handen: os pisif, os capit...” varpå följer en uppräkning av de småben i händer och fötter som saknades vid ankomsten till Anatomiska institutionen.