Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forska, studera, låna

Museets samlingar bär på många berättelser och mycket kunskap som bara väntar på att upptäckas. Samlingarna är tillgängliga för utbildning och forskning och utgör en viktig infrastruktur i universitetets verksamhet.

Historiska museet vid Lunds universitet har tre uppgifter: att medverka i forskning och grundutbildning (universitetsfunktionen), att förvalta arkeologiskt material från regionen (den regionala funktionen) samt att göra samlingarna tillgängliga och förmedla aktuell forskning till allmänheten (den publika funktionen).

På den här sidan får du veta hur du går tillväga om du vill forska på samlingarna, låna föremål, få någonting konserverat eller lämna in arkeologiskt material.

Ark med förteckningar från Anatomiska arkivet.