Barbaricum

Uppåkra och Skånes järnålder

Völund. Foto: Gunnar Menander.

På Historiska museet visas de unika föremålen från järnåldersstaden Uppåkra och andra fantastiska fynd från Skåne. Här möter besökaren föremål som ägts och använts av den återvändande romerske soldaten, völvan, kungen och kirurgen. Talande ting, som visar att dåtidens människor ingalunda var några barbarer.

Se en film om Uppåkra