Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Historiska museets tre uppgifter

Bild på museet

De tre uppgifterna för Historiska museet vid Lunds universitet handlar om att medverka i forskning och grundutbildning, att ta hand om arkeologiska fynd från Skåne samt att berätta för allmänheten om samlingarna.

Lunds universitets Historiska museum har tre uppgifter: att medverka i forskning och grundutbildning (universitetsfunktionen), att förvalta arkeologiskt material från regionen (den regionala funktionen) samt att tillgängliggöra samlingarna och förmedla aktuell forskning till allmänheten (den publika funktionen).

Universitetsfunktion

med uppgift att medverka i forskning och grundutbildning inom arkeologi, medeltidsarkeologi, numismatik, osteologi, konstvetenskap och historia.

Regional funktion

med uppgift att ta hand om arkeologiskt material, äldre liturgiska inventarier och myntfynd från Skåne med undantag för Lunds medeltida stadsområde och Malmö kommun.

Publik funktion

med uppgift att hålla museets samlingar öppna för allmänheten samt informera om och förmedla forskning som bedrivs inom bland annat arkeologi, medeltidsarkeologi, konstvetenskap och historia. Museets publika vision syftar till att förändra museet till ett modernt forum för historisk bildning där varje våning får sin alldeles egen atmosfär.

Historiska museet är med i ICOM – International Council of Museums. ICOM har utvecklat etiska regler för museer, som är en slags minimistandard som personal på museer ska sträva efter att uppnå