Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kyrklig konst

Helig konst från Skåne

Historiska museet skapades 1805, i och med att 117 etnografiska och fornnordiska föremål sepa­rerades från universitetets naturhistoriska sam­ling. Det nya museet rymdes till en början i ett enda skåp och fick sin hemvist i Kungshuset, där det med ett kortare avbrott förblev under närmare 100 år. I början av 1900-talet växte den kyrkliga medeltidssamlingen kraftigt och museet tvingades att flytta över till det en gång för biskopen avsedda huset vid Kraftstorg. Invigningen hölls i kyrksalen den 28 september 1918, i samband med firandet av Lunds universitets 250-årsjubileum och mitt under brinnande världskrig. 

Den nya utställningen med kyrkliga föremål var mycket lik Utställnigen af äldre kyrklig konst, som visades i Malmö under sommaren 1914, samtidigt med den Baltiska utställningen. Båda hade planlagts och ordnats av museets föreståndare Otto Rydbeck och i båda fallen var det hans nära vän, domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin, som stod för ritningarna. 

Av museets samlingar låg den kyrkliga Rydbecks hjärta närmast, men hans pensionering 1937 innebar början på ett långdraget förfall för både museet och utställningen. Ett stort antal skulptu­rer fördes över till församlingarna, samtidigt som allt fler eftermedeltida föremål kom att inrymmas i utställningen. Inför utställningens 100-årsjubileum har mål­sättningen varit att så långt som möjligt återgå till Rydbecks ursprungliga men aldrig till fullo realiserade koncept: att uteslutande visa kyrklig konst från den skånska medeltiden.

Detaljbild på två helgon i altarskåpet från Ystad.
Detaljbild på två helgon i altarskåpet från Ystad.

Samlingen av medeltida kyrklig konst upptar den överlägset största delen av museets lokaler. Merparten kom emellertid till museet först efter Otto Rydbecks tillträde som föreståndare 1904. Bland de föremål som inkom under 1800-talet kan nämnas samlingens första och kanske vack­raste träskulptur, överförd från Lunds domkyrka 1841, glasmåtningama från Skanör och Vallkärra, de enda av sitt slag i Skåne, det stora altarskåpet från Ystad, vars like finns i Lunds domkyrka, Skånes största järnsmidda ljuskrona från Bjuv samt Skånes största järnbeslagna dörr från Västra Vram. 

Under 1800-talet revs mer än en tredjedel av Skånes medeltida kyrkor. Samtidigt förpassades de medeltida inventarierna till kyrk- och skolloft, i värsta fall utomhus. Rydbeck tog sig för att rädda det som räddas kunde. Under 1914 inventerades Skånes omkring 400 kyrkor och församlingarna erbjöds att samma år få visa sina medeltida skatter i Utställningen af äldre kyrklig konst i Malmö. Efter utställningen lämnades många av konstverken i Historiska museets vård, vilket innebar att den kyrkliga samlingen växte dramatiskt. 

Bland annat kom den att innehålla bortåt 70 triumfkrucifix, merparten av det befintliga beståndet. Samlingen ger en oöverträffad bild av Skånes medeltida konstskatter och tjänar som en påminnelse om vad som skulle ha skattat åt förgängelsen, om det inte vore för en framsynt museiföreståndare. 

Daniel Markus, historiker och studentvärd, visar den tidiga medeltidens Kristus som nästan tycks blicka ner med ett småleende från sitt kors, och hur lidandet sedan blev centralt i den kyrkliga konsten, parallellt med digerdödens härjningar.
Den här gången låter vi bilderna få tala för sig själva. Njut av våra helgonskulpturer på nära håll!