Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Historiska museet och Skissernas Museum får gemensamt magasin

Skiss på framtida magasinsbyggnad.
2026 beräknas det stå klart – magasinet med nya klimatsäkra och tillgänglighetsanpassade lokaler som Historiska museets 11 miljoner arkeologiska föremål, arkiv och konserveringsavdelning äntligen får flytta till. Bild: Reflex Arkitektbyrå

”Öppna magasinet” – ett centrum för arkeologi och konst på Medicon Village beräknas stå inflyttningsklart 2026. Till dess kommer tillgängligheten till Historiska museets magasin vara begränsad, eftersom vi behöver packa och förbereda inför flytten.

Historiska museets 11 miljoner arkeologiska föremål, arkiv och konserveringsavdelning ska äntligen flytta till nya klimatsäkra och tillgänglighetsanpassade lokaler. Forskare, studenter och allmänhet kommer att kunna besöka ett toppmodernt magasin med såväl öppna visningsbara avdelningar som förbättrad digital infrastruktur.

För att nå dit behöver museets forskningsservice och låneverksamhet stängas ned under några år med början januari 2023. Vi hoppas på förståelse för detta avbrott i servicen. Museet på Kraftstorg är naturligtvis öppet under perioden.

Museer och institutioner som redan lånat material av Historiska museet kommer vid behov att beviljas förlängning under flyttperioden. Inlämning av arkeologiskt material kan fortsätta som vanligt.

In English: Information on limited access to the repository

The Historical Museum’s 11 million archaeological objects, archives, and conservation department will eventually move to new climate-proof and accessible premises. Researchers, students, and the general public will be able to visit a state-of-the-art repository with open display areas as well as improved digital infrastructure.

To get there, the museum’s research facilities and lending services will have to be shut down for a few years, starting in January 2023. We hope for your understanding of this service interruption. The Museum at Kraftstorg will of course be open during this period.

Museums and institutions that have already lent material from the Historical Museum will be granted extensions during the relocation period, if necessary. The submission of archaeological material can continue as usual.