Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds domkyrkoarkiv & Skånskt kyrkoarkiv

I samarbete med Lunds domkyrka och Riksarkivet sedan 2015.

IK Foundation donerade 2015 samlingarna ”Oblatjärn: Carl-Filip Mannerstråles forskningsarkiv 1952–2002” samt ”Ravlunda prästgård: Elof Stoltz författararkiv”.

Oblatjärn – Carl-Filip Mannerstråles forskningsarkiv 1952–2002

En donation från The IK Foundation, London i samarbete med Thora Ohlssons stiftelse, Lund till Historiska museet vid Lunds universitet den 16 april 2015

Antikvarien vid Riksantikvarieämbetet och ledamoten av The IK Foundation, Carl-Filip Mannerstråle (1924–2002), efterlämnade en samling av sitt forskningsarkiv rörande nordiska oblatjärn. Kollektionen som efterlämnades till The IK Foundation 2001 med önskemål om att den skulle räddas till eftervärlden efter en övergripande katalogisering och säkerställande av materialet, för att därefter gagna framtida forskning inom ämnet.

Carl-Filip Mannerstråle (donatorn till Oblatjärnsarkivet)
Carl-Filip Mannerstråle (upphovsmannen till Oblatjärnsarkivet) fotografered 1994 i Windsor, England. Foto: L Hansen, The IK Foundation.

Samlingen byggdes upp under femtio år av forskning vid sidan om hans ordinarie arbete som antikvarie, länsantikvarie och internationell representant för FN organisationen UNESCO; tjänster som gav honom möjlighet att inventera de mest avlägsna skrymslen i Europa, men inte minst i de nordiska landskapens kyrkvindar, arkiv, museer, kloster och samlingar. Resorna gav hans forskning ett historiskt perspektiv och bredd som följde oblatjärnets och oblaternas historia genom det medeltida Europa liksom den kristna trons nyttjande av detsamma som offergåva.

Forskningsarkivet består av dokumentära fotografier (negativ och papperskopior) av oblatjärn, oblater med där tillhörande proveniensbeskrivningar; katalog över inventerade samlingar; anteckningar i form av iakttagen dokumentation, urkunder, statistik, kartor, avtrycksprover, skisser, teckningar; övrigt såsom dokumentation av miljöer, oblattillverkning, manuskript och referenser (excerpter, tryck med mera).

Bild på Oblatjärnsarkivet.

Till arkivet donerade Lars Hansen från The IK Foundation den 16 april 2015 en oblatstans, vilken hade testamenterats av Mannerstråle till Hansen.

Ravlunda prästgård – Elof Stolz författararkiv

En donation från The IK Foundation, London
till Historiska museet vid Lunds universitet den 3 november 2015

Författaren och läroverksadjunkten Elof Stoltz (1897–1957) efterlämnade en samling av sitt författararkiv rörande Ravlunda prästgård. Kollektionen överlämnades av Saga Stoltz (änka till Elof Stoltz) till The IK Foundation år 1990 med önskemål om att den skulle räddas till eftervärlden genom en övergripande katalogisering och säkerställande av materialet, för att därefter gagna framtida forskning inom ämnet.

Författararkivet består av tre exemplar av hans egen bok från 1947, med tryckkorrektur samt reklambroschyr för boken, vidare av tidningsartiklar samt en stor mängd personliga brev och fotografier.

Ravlunda prästgårdsarkiv.
Ravlunda prästgårdsarkiv.