Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Historiska museet öppnar igen efter sin ombyggnad den 1 december – välkomna då! - Klicka här för att dölja meddelandetHistoriskamuseetöppnarigeneftersinombyggnadden1december–välkomnadå!
Du är här

100 år på Kraftstorg för Historiska museet

I september 2018 var det 100 år sedan Historiska museet under ledning av Otto Rydbeck flyttade in i sina nuvarande lokaler på Kraftstorg mitt i Lund. Flytten in var kantad av dramatik: världskrig, spanska sjukan, strejk, blockad och andra oroligheter.
Historiska museet i början av 1900-talet.
1918 flyttade Historiska museet in i sina nuvarande lokaler vid Kraftstorg.

Från trånga, provisoriska museilokaler och magasin kunde de dyrbara vittnesbörden om Skånes äldre kultur göras tillgängliga för forskare. 

Så skrev Historiska museets chef Otto Rydbeck i sitt förord till Från Lunds universitets historiska museum – skrift utgifven med anledning av museets inflyttning i dess nya hem 1918.

Inflyttningen ägde rum under en turbulent tid. Världskrig, oroligheter, spanska sjukan. Bara något dygn efter invigningshögtidligheterna förbjöds »nöjen, som befordra folksammanströmning«. Detta på grund av smittrisken. Dessutom hade inflyttningen försenats av strejk och blockad, står att läsa i Lunds universitets årsberättelse. 

Inredningsarbetet avslutades inte förrän dagen innan invigningen, som skedde i omedelbar anslutning till universitetets stora 250-årsjubileumsfest.

Man flyttade in i dagens lokaler efter att ha haft sin hemvist i Lundagårdshuset och i universitetshusets pelarsal. Om detta skriver Otto Rydbeck i skriften Lunds universitets historiska museum år 1910.

Senaste nyheter

2018-09-29
100 år på Kraftstorg för Historiska museet
100 år på Kraftstorg för Historiska museet
2017-12-07
Rea i museets butik
Rea i museets butik
2017-12-07
Historiska museet öppnar igen den 1 december 2018
Historiska museet öppnar igen den 1 december 2018
2017-10-18
Kvällsöppet på torsdagar och föredragsserie med Winstrup-tema
Kvällsöppet på torsdagar och föredragsserie med Winstrup-tema
2017-09-01
Se vad som händer i höst på Historiska museet
Se vad som händer i höst på Historiska museet

Historiska museet
Lunds universitet
Krafts torg 1
Box 188, 221 00 LUND
Telefon: +46 46-222 79 44
E-post: reception [at] luhm [dot] lu [dot] se

Med bidrag från Region Skåne.