Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bakom kulisserna: Domkyrkomuseum renoveras

Foto på kvinna och medeltida kyrkodetaljer.
Historiska museets konservator Nadine Huth, specialist på polykroma träföremål, arbetar med de medeltida trädetaljerna från Domkyrkan.

Sedan några månader tillbaka är Domkyrkomuseum stängt för ombyggnad. Under tiden kommer vi att berätta om arbetet det innebär att ge dessa föremål en ny inramning.

Nedräkningen inför Lunds domkyrkas 900-årsjubileum 2023 är i full gång. Det var nämligen då som kryptans altare invigdes. Under tiden pågår intensivt arbete även på Historiska museum, vars gångbro från medeltidsutställningen leder till Domkyrkomuseum. Här har man kunnat se katedralens historia med inventarier och byggnadsdetaljer från olika epoker, domkyrkoarkitekterna C G Brunius och Helgo Zettervalls genomgripande ombyggnationer, dyrbara textilier som mässhakar och korkåpor som använts i kyrkan från medeltiden till i dag.

– Vi beräknar vara färdiga med ombyggnaden år 2024, och då kommer äntligen hela utställningen att vara tillgänglighetsanpassad, säger Sofia Cinthio, biträdande chef på Historiska museet.

Foto på byggnadsdetaljer från Lunds domkyrka.
Nej, det är inte snö på de medeltida kyrkoutsmyckningarna och byggnadsdetaljerna. Det är en sorts spray, som ska hjälpa färgerna att sitta kvar när föremålen flyttas. Foto: Evelina Lindén

– Altaruppsatsen är sju meter hög och består av flera olika material, där såväl trä och olika sorters sten och stuck är använt till att skapa detta imposanta ensemble. Altaruppsatsens framsida och delar av baksidan är målade.

Nadine Huth berättar också att altaruppsatsen, förutom att den är i stort behov av konservering, också har ett spännande förflutet som ännu inte är helt kartlagt.
– Genom att snart komma nära och kunna utföra en del undersökningar, hoppas vi att hitta flera ledtrådar för att komma historiken närmare, säger hon.

Foto på en museikonservators verktyg: sprayer, burkar, penslar.
När riktigt gamla bemålade föremål flyttas omkring, finns en risk att färgrester lossnar. Men med cyklododekanspray kan man undvika det. Ämnet är flyktigt, men ser i rumstemperatur ut lite som vax, eller snö.

– Just nu planerar och förbereder vi nästa steg i konserveringsarbetet på Domkyrkomuseet. I början på sommaren ska vi inleda konserveringen av den stora altaruppsatsen, berättar Historiska museets konservator Nadine Huth, specialist på sten, puts och muralmåleri.

För att kunna arbeta med alla altaruppsatsens delar behövs det en mycket stor ställning som går hela vägen upp till taket och som byggs runt hela uppsatsen. Tillsammans med andra arbeten som ska utföras i domkyrkomuseet i ett senare skede av renoveringen, kräver det att museets lokaler evakueras i så stor utsträckning som möjligt, att föremål packas in och säkras, dokumenteras inför flytt, och så vidare. Att planera hur och när det kan ske kräver möten och planering.
– Några föremål är jättestora och tunga eller till och med inmurade – de måste stanna kvar. Andra föremål ska flyttas permanent från den nuvarande utställningen och behöver dokumenteras extra noga. Samtidigt håller vi på att förbereda temporära magasineringslokaler, där de flesta utflyttade föremål kan stå säkert i väntan på att återigen få en placering i det ”nya” domkyrkomuseet, säger Nadine Huth.

Foto på medeltida träföremål täckta med vit skyddsspray.
Foto på medeltida träskulptur täckt av skyddande vitt spray.